ZRAČNI HOKEJ

Zračni hokej je dinamična igra gdje si protivnici međusobno zabijaju golove.
Igra se s pakom koji  lebdi na zraku nad igračom plohom.
Ovaj aparat je pogodan za igraone, kafiće, terase hotele i sl.

Nudimo isključivo najbolje zračne hokeje na tržištu španjolskog proizvođača SAM.