STACKERI I KRANOVI

Stacker  je aparat za sve uzraste. To je igra vještine u kojoj slaganjem kvadratića napredujete kroz 2 nivoa. Kao rezultat slijede nagrade dva vrijednosna razreda

STACKER LAI GAMES

Kran ANGEL BEAR je aparat idealan za igraone, hotele ili šatore. Atraktivnog je dizajna i privlači igrače da hvataljkama isprobaju ugrabiti željenu igračku

KRAN ANGEL BEAR